Εποχιακά από την Vetro Lights 

Περιηγηθείτε στην κατηγορία εποχιακά της εταιρείας VetroLights
ilektrikoipostrwmafthino
 

Ηλεκτρικό υπόστρωμα


Ηλεκτρικό υπόστρωμα σε μονό και σε δπλό μέγεθος.Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τριών βαθμίδων.
ilektrikoipostrwmaakribo
 

Ηλεκτρικό υπόστρωμα fleece


Ηλεκτρικό υπόστρωμα fleece σε μονό και σε διπλό μέγεθος. Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία τριών βαθμίδων.